Behandlingar

Vi är anslutna till försäkringskassan.

Allmän tandvård

Att uppnå en bättre tandhälsa är grunden för vårt arbete. Vår största verksamhet är allmäntandvård, det vill säga “vanlig tandvård” för barn, ungdomar och vuxna. Inom allmäntandvården bedrivs en mycket bred verksamhet där bastandvård (undersökning, förebyggande tandvård, lagning, rotbehandling och tanduttagning) utgör grunden.

Tandhygienistbehandling/ Förebyggande tandvård

Allmän och med inriktning på tandlossningsproblem. Har du en tandläkare men ingen tandhygienist? Det går utmärkt att komma till oss och bara utnyttja tandhygienisttjänsten.

Vår tandhygienist har erfarenhet från specialistklinik i tandlossning. Läs mer på Parodontologforeningen eller tandhygienistföreningen.

Barntandvård

Barn och ungdomar har fri tandvård. Till och med det år du fyller 24 får du gratis tandvård som bekostas av landstingen. Vi har avtal med landstinget och tar emot barn från 3 år. Vi tar emot barn i mån av plats.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård eller kosmetisk tandvård som den också kallas inriktar sig på att förbättra våra tänders utseende och estiska intryck. På så sätt skiljer sig estetisk tandvård från traditionell tandvård som i första hand tillvaratar rent medicinska behov.

En tid där vårt yttre blir allt viktigare för vårt inre välbefinnande spelar dock båda dessa specialiteter en viktig roll. Tillsammans får de oss att bli friskare, se bättre ut och därigenom må bättre.

Akuta fall

Vid akut tandvård ring: 08-661 56 84.

Implantatbehandling

På kliniken arbetar vi med implantatsystemen Dentsply, Nobel och Straumann. Dessa är toppledande i Sverige och bland de mest beprövade implantaten i världen.

När är tandimplantat ett alternativ?
Om du saknar en, flera eller alla tänder är tandimplantat ett säkert sätt att få nya tänder.

Vad är ett tandimplantat?

  • Det är gjort av titan och ser ut som en skruv.
  • Det skruvas fast i käkbenet och fungerar som en rot för den nya tanden.
  • Man kan sätta fast en krona, bro eller tandprotes på tand-implantatet.

Läs mer på:
Dentsply
Nobel
Straumann

Bettskenor

Biter du hårt eller gnisslar tänder i sömnen?
En bettskena stoppar inte gnisslandet, men vi hos tandläkare Thommy Malki hjälper dig att motverka och skydda dina tänder så att de inte skadas och slits.

Bettskenan kan också vara till nytta då bettet, käklederna och musklerna drabbats av någon form av störning. Det kan röra sig om förlorade tänder, sjukdom i käklederna, eller en inflammation och ökad spänning i tuggmusklerna.