Priser

Allmänt tandvårdsbidrag

Från det år du fyller 22 till och med det år du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
Från det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 150 kronor per år.
Från det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.
Det går att spara bidraget till nästkommande år så att du kan använda två bidrag under ett och samma besök. Men det är inte möjligt att ha fler än två bidrag sparade samtidigt.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet underlättar att få god vård även för personer med högre tandvårdskostnader. Skyddet består av tre nivåer med stigande ersättning beräknat efter referenspris:

  • Upp till 3 000 kronor lämnas ej ersättning.
  • Mellan 3 000 och 15 000 kronor ges 50 procents ersättning.
  • Kostnader över 15 000 kronor ges 85 procents ersättning.

Ersättning lämnas ej för rent estetisk och kosmetisk tandvård.
Utöver allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd finns särskilt tandvårdsbidrag som personer med vissa sjukdomar och tillstånd kan ta del av.

Barn – Till det år du fyller 21 räknas du som barn och betalar därmed inte för tandvård.

Betalning kan ske kontant, med kort eller Swish.
Vi ser gärna att du betalar vid varje besök.
När större behandlingar skall utföras upprättas en individuell betalningsplan med förskottsbetalning.
Uteblivet besök hos tandläkare debiteras 1100 kr per timme.

Nedan följer ett urval av våra priser. Vid andra tjänster, kontakta oss.

Undersökning/åtgärderPris
Basundersökning (ingår 4 st röntgenbilder)900
Fullständig undersökning gjord av tandhygienist615
Akut/kompletterande undersökning570
Röntgenåtgärder
Röntgenundersökning av enskild tand55
Röntgenundersökning, intraoralt, helstatus (gäller hela bettet) 850
Sjukdomsförebyggande åtgärder
info om munhygien och instruktion för egenvård
vid risk för tandsjukdom
435
Tandrengöring, flourbehandling, kostrådgivning
i samband med undersökning 10 min
330
Tandrengöring, flourbehandling, kostrådgivning 30 min500
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Enytsfyllning880
Flerytsfyllningar1490
Kirurgiska åtgärder
Dra ut en tand1205
Dra ut en tand, komplicerat1855
Rotbehandlingar
Rens och rotfyllning, en rotkanal3910
Protetiska ersättningar
Kronor7200