Priser

Allmänt tandvårdsbidrag

Från det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
Från det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
Från det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
Det går att spara bidraget till nästkommande år så att du kan använda två bidrag under ett och samma besök. Men det är inte möjligt att ha fler än två bidrag sparade samtidigt.

Läs mer om allmänt tandvårdsbidrag.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet underlättar att få god vård även för personer med högre tandvårdskostnader. Skyddet består av tre nivåer med stigande ersättning beräknat efter referenspris:

  • Upp till 3 000 kronor lämnas ej ersättning.
  • Mellan 3 000 och 15 000 kronor ges 50 procents ersättning.
  • Kostnader över 15 000 kronor ges 85 procents ersättning.

Ersättning lämnas ej för rent estetisk och kosmetisk tandvård.
Utöver allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd finns särskilt tandvårdsbidrag som personer med vissa sjukdomar och tillstånd kan ta del av.

Barn/ungdom – För barn och ungdomar är det gratis till och med den sista december det år du fyller 23 år. Från och med den 1 januari det året du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård.

Betalning kan ske kontant, med kort eller Swish.
Vi ser gärna att du betalar vid varje besök.
När större behandlingar skall utföras upprättas en individuell betalningsplan med förskottsbetalning.
Uteblivet besök hos tandläkare debiteras 1100 kr per timme.

Nedan följer ett urval av våra priser. Vid andra tjänster, kontakta oss.

Undersökning/åtgärdPris
Undersökning1020 SEK
Lättare tandstensborttagning640 SEK