Allmän information – Smittspridning Coronavirus

Vår klinik följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Klinikansvarig: Tandläkare Thommy Malki

Vi ska fortsätta bedriva god tandvård och följa rutiner förenat med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Personalen på vår klinik är väldigt måna att kunna utöva sin yrkeskompetens på ett säkert och professionellt sätt för både Ert och personalens bästa. Information uppdateras kontinuerligt.

Klinikens policy från och med Måndagen 16/3 2020

 • Vi hälsar inte via handslag tills vidare.
 • Vi har utökat våra behandlingstider. Vi avsätter längre behandlingstid per patient samt mellan varje patientbehandling.
 • I väntrummet ska endast den patient som har behandlingstid vänta – ej vänner och släktingar.
 • Avbokning med kort varsel på grund av sjukdom debiteras ej.
 • Patienter utan symtom, behandlas i enighet med rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Riskgrupper

 • Äldre patienter (över 65 år) med underliggande sjukdom.
 • Lungsjukdom t ex astma, KOL.
 • Hjärt- och kärlsjuka.
 • Högt blodtryck.
 • Cancerbehanling.
 • Svårinställd diabetes.

Patienter med symtom

Patienter med symtom som bland annat feber, hosta, halsont, muskelvärk etc (även lindriga besvär) ska avstå från all behandling i nuläget. Patienter med symtom betraktas som smittbärare. Invänta att symtom avklingat helt plus minst 2 dagar – därefter behandling som vanligt.

Har ni frågor gällande er behandling och Covid -19, så ring oss på 08-661 5684.

Kurs i Covid-19

Vi har genomgått en kurs i Covid-19 för att ytterligare kunna minska smittspridningen.

Kursbevis: